Genom att använda denna webbplats accepterar du våra villkor och vår integritetspolicy - kortfattat förklarade här

Personuppgifter som vi samlar in:

 • Information som du anger på vår webbplats
 • När du registrerar din profil, köper produkter, skickar feedback eller kommunicerar med kundtjänst.
 • Var du är, din användning och den teknik du använder, via tredjepartsleverantörer.

Vad använder vi informationen till?

För att leverera tjänsten, spara tid, förstå användningen för att förbättra våra tjänster och produkter, erbjuda dig unikt innehåll som är skräddarsytt för dig och göra tjänsten säker.

Säkerhet

 • Vi tar säkerhet på allvar. Systemet är byggt på den senaste och säkraste tekniken från Shopify.
 • All kommunikation med vår server är krypterad

Vi delar information med andra när:

Du begär det av säkerhetsskäl, till tredjepartsleverantörer (betalning/analys), eller vid misstanke om säkerhetsbrist eller lagbrott.

Rätten att bli bortglömd - GDPR

Vi tar din integritet på allvar. Om du vill bli borttagen, har frågor som rör din integritet eller har synpunkter, kontakta oss på hello@volantaroma.com.

SEKRETESSPOLICY VOLANT

ÖVERSIKT

Välkommen till Volant!

Denna webbplats ägs och drivs av Knarr AS, ett norskt registrerat företag med norskt organisationsnummer 925 058 882 och registrerad adress Bjørumsvegen 15, 4820 Froland, Norge. 

Denna integritetspolicy (denna "Integritetspolicy") beskriver integritetspolicyn och praxis för Knarr AS. och dess dotterbolag och närstående bolag (gemensamt "Volant") med avseende på hur Volant samlar in personuppgifter. Den beskriver också hur Volant behåller, använder och lämnar ut personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller för information som Volant samlar in från dig via denna webbplats och andra webbplatser som drivs eller tillhandahålls av Volant, inklusive www.volant.no, www.volantarona.com och olika underdomäner (gemensamt "webbplatserna"); våra butiker ("butikerna"); vår kundupplevelse ("CX"); samt alla andra applikationer eller tjänster som visar denna policy (gemensamt "tjänsterna") och andra platser där eller sätt genom vilka vi kan samla in personlig information. Denna Integritetspolicy anger också hur du kan få tillgång till viss information som Volant kan samla in om dig. I denna Integritetspolicy avses med "personuppgifter" information eller åsikter om en person vars identitet är uppenbar eller rimligen kan fastställas utifrån informationen eller åsikterna enligt vidare definition i tillämpliga sekretesslagar, inklusive, men inte begränsat till, dina kontakter och annan personlig information som samlas in via Tjänsterna.

Observera att Webbplatserna kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhör tredje part och som inte kontrolleras eller drivs av Volant. Denna Integritetspolicy gäller inte för sådana tredjepartswebbplatser och Volant ansvarar inte för innehållet på sådana tredjepartswebbplatser eller för sådana tredjeparters integritetspolicyer. Volant uppmanar dig därför att begära och granska sekretesspolicyn för tredje part innan du lämnar ut dina personuppgifter till sådana parter eller när du besöker sådana tredje parters webbplatser.

ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Volant förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av denna Integritetspolicy när som helst och från tid till annan, utan föregående meddelande till dig. Volant kommer dock att behandla din fortsatta användning av Webbplatserna och Tjänsterna efter en sådan revidering som ditt godkännande av de reviderade villkoren. Alla revideringar kommer att publiceras på Webbplatserna och kommer att gälla för all personlig information som samlas in på eller efter det datum då de publiceras. Volant kommer att inhämta de nödvändiga samtycken som krävs enligt tillämpliga sekretesslagar om de försöker samla in, använda eller lämna ut dina personuppgifter för andra ändamål än de som samtycke har inhämtats för, såvida inte annat krävs eller tillåts enligt lag. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 23, 2020.

INSAMLING AV DINA UPPGIFTER

Volant kan samla in personuppgifter i samband med din användning eller ditt köp av Volants produkter och tjänster, inklusive i Butikerna eller via Webbplatserna eller genom din användning av Tjänsterna, vilket kan inkludera information som tillhandahålls i samband med följande aktiviteter:

Registrering eller ifyllande av formulär på Webbplatserna eller i Butikerna. Detta inkluderar information som du kan lämna när du begär ytterligare information om Volants produkter och tjänster eller registrerar dig för att få Volants nyhetsbrev eller kuponger via e-post.

Färdigställande av en profil för webbplatserna.

Köpa någon produkt eller tjänst från Volant, vare sig i en Butik eller via Webbplatserna.

Ge produktfeedback eller lämna andra synpunkter till Volant.

Begära information eller hjälp från Volant. Volant kan också behålla en kopia av all kommunikation eller korrespondens som du skickar till Volant, inklusive all e-postkommunikation.

Delta i eller svara på konsumentundersökningar eller förfrågningar om konsumenternas åsikter, farhågor och preferenser avseende Volants produkter och tjänster.

Delta i konsumenttävlingar och andra kampanjer.

Använda andra funktioner på webbplatserna eller tjänsterna som kan erbjudas från tid till annan och som kan kräva sådan information för att kunna använda funktionen (inklusive men inte begränsat till att göra en inskickning enligt definitionen i användarvillkoren).

Den personliga information som Volant kan samla in kan inkludera ditt namn, användarnamn, lösenord, e-postadress, ålder, födelsedatum, kön, adress, telefonnummer, kredit- och betalkortsnummer (med utgångsdatum), personliga preferenser och all annan personlig information som du väljer att inkludera i din profil eller i annan kommunikation till Volant. Dessutom kan Volant samla in ytterligare information från användare av våra Tjänster eller Webbplatser. Du försäkrar och garanterar att du har rätt och befogenhet eller har erhållit alla nödvändiga samtycken för att tillhandahålla all information, inklusive personuppgifter om en annan person, som du tillhandahåller Volant.

Volant kan också samla in information som kanske inte är personuppgifter, vilket kan omfatta, men inte är begränsat till, frekvensen av användarnas besök på Webbplatserna och Tjänsterna, de vägar genom vilka användarna kommer åt Webbplatserna och Tjänsterna och användning av eventuella hyperlänkar som finns tillgängliga på Webbplatserna och Tjänsterna. Volant eller dess tjänsteleverantörer och ombud kan behandla och använda dessa aggregerade uppgifter för olika ändamål, inklusive, men inte begränsat till, analys av dessa uppgifter för trender och statistik, utveckling av Webbplatserna och Tjänsterna och deras funktioner och erbjudanden, bedömning av användningsmönster eller planering och utvärdering av marknadsföringsinitiativ. Denna information samlas in med vissa verktyg och metoder, t.ex. insamling av din IP-adress eller användning av cookies, och sparas, används och lämnas ut i sammanställd form om inget annat anges.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN FRÅN ANDRA KÄLLOR

Volant kan inhämta information om dig från andra källor och kombinera den med information som vi samlar in direkt från dig. Vi använder denna information för att bättre förstå dina intressen och för analysändamål.

COOKIES

Liksom många andra webbplatser använder Volant "cookies" för att registrera ditt besök på Webbplatserna och din användning av Tjänsterna. En cookie är en liten textfil som överförs av en webbserver och lagras på hårddisken i din dator eller mobila enhet. Den kan endast läsas av den server som skickade den till dig. Denna information identifierar dig inte personligen och du förblir anonym om du inte på annat sätt har försett Volant med personuppgifter.

Cookies hjälper Volant att förbättra Webbplatserna och Tjänsterna och att leverera mer personlig service genom att Volant kan uppskatta publikstorlek och användningsmönster, lagra information om dina preferenser, påskynda dina sökningar och känna igen dig när du återvänder till Webbplatserna eller använder Tjänsterna. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du föredrar att förhindra att din dator accepterar Volants cookies kan du följa din webbläsares steg för att göra det. Observera dock att om du inaktiverar cookies från din webbläsare kan det hända att du inte kan komma åt vissa delar av Webbplatserna eller Tjänsterna.

Vi använder cookies från:

 • Facebook 
 • Pinterest 
 • Google Tag Manager
 • Hotjar
 • Klaviyo
 • Snapchat

IP-ADRESSER

En IP-adress är en dators numeriska adress, genom vilken den kan lokaliseras inom ett nätverk. Volant kan registrera din IP-adress när du besöker eller använder tjänster eller funktioner på Webbplatserna. Volant kan använda din IP-adress för de ändamål som anges ovan, och även för att hjälpa till att diagnostisera problem med Volants server eller för att administrera Webbplatserna. Volant kan också använda din IP-adress för att identifiera dig när Volant anser att det är nödvändigt för att genomdriva efterlevnad av denna integritetspolicy eller användarvillkoren, eller för att skydda webbplatserna, tjänsterna, systemen, informationen, anställda, tjänsteleverantörer, affärspartner, användare, kunder och andra.

TREDJE PARTS ANALYSER OCH SPÅRNING

Volant använder automatiserade enheter och applikationer som tillhandahålls av tredje part, såsom Google Analytics (inklusive Google Analytics demografi- och intresserapport) och Session Analytics, för att utvärdera användningen av våra Webbplatser och Tjänster. Vi kan också använda andra analysmetoder för att utvärdera våra Tjänster. Vi använder dessa verktyg för att förbättra våra tjänster, prestanda och användarupplevelser. Dessa enheter kan använda cookies och andra spårningstekniker som samlar in information för att utföra sina tjänster. Vi delar inte personuppgifter som vi samlar in direkt med dessa tredje parter. Dessa tredje parter kan dock samla in personuppgifter direkt genom användning av cookies och annan spårningsteknik. För en förklaring av den information som samlas in av dessa tredje parter och deras respektive sekretesspolicyer, gå till GOOGLE ANALYTICS PRIVACY POLICY. De som vill avstå från sessionsanalys bör ställa in sin webbläsare på "spåra inte".

Volant samlar in transaktionsinformation och surfbeteende på vår webbplats. Volant kan använda sådan information för att erbjuda dig rekommendationer för produkter och tjänster som är relevanta för dina intressen. Volant använder tjänster från betrodda tredje parter för att erbjuda dig meningsfulla rekommendationer under onlineupplevelsen. Volant delar IP-adress, unikt ID-nummer och köp- och surfbeteende med tredjepartsleverantören på en aggregerad basis men delar inte personuppgifter för dessa ändamål.

Volant arbetar också med betrodda tredje parter som använder spårningsteknik för att visa annonser för vår räkning på Internet. Dessa företag kan använda cookies och spårningspixlar för att samla in icke-personligt identifierbar information såsom visade objekt, objekt som lagts i din kundvagn och objekt som köpts under dina besök på vår webbplats för att visa annonser på andra webbplatser som sannolikt kan vara av intresse för dig. Några av dessa företag anges i avsnittet COOKIES.

SKYDD AV DINA UPPGIFTER

För att förhindra obehörig åtkomst eller obehörigt röjande, upprätthålla uppgifternas riktighet och underlätta lämplig användning av informationen använder Volant fysiska, tekniska och administrativa förfaranden för att skydda de personuppgifter som Volant samlar in från förlust, obehörig åtkomst, ändring, röjande eller annat missbruk. Internet- eller trådlösa överföringar är dock aldrig helt privata eller säkra. Du förstår att meddelanden eller information som du skickar till Webbplatserna eller via Tjänsterna kan läsas eller fångas upp av andra. Om du har några frågor om säkerheten för personuppgifter som samlas in av Volant, vänligen kontakta: support@volant.no.

ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

När Volant har samlat in dina personuppgifter kan Volant använda sådana personuppgifter internt, separat eller i kombination med redan befintlig information, för följande ändamål:

För att utveckla, förbättra, marknadsföra, sälja eller på annat sätt tillhandahålla information, produkter eller tjänster;

För att etablera och genomföra kommersiella relationer, inklusive att behandla köp eller andra transaktioner och att genomföra eller administrera andra transaktioner som du kan delta i med Volant inklusive i Butikerna, på eller via Webbplatserna;

För att genomföra eller administrera tävlingar eller andra kampanjer som du har deltagit i;

För att kontakta dig och svara på eventuella meddelanden som du kan ha haft med oss;

För att felsöka problem med webbplatserna och tjänsterna;

För att anpassa din upplevelse eller hemsida på webbplatserna;

Att utveckla och förvalta Volants verksamhet;

För att genomdriva Volants Användarvillkor eller följa denna Integritetspolicy;

För att upptäcka och skydda Volant och andra tredje parter mot fel, försumlighet, avtalsbrott, bedrägeri, stöld och annan olaglig verksamhet samt för att granska efterlevnaden av Volants policyer och avtalsförpliktelser;

Att delta i affärstransaktioner, inklusive köp, försäljning, leasing, fusion, sammanslagning eller någon annan typ av förvärv, avyttring, värdepapperisering eller finansiering som involverar Volant;

Enligt vad som tillåts av, och för att följa, eventuella rättsliga eller regulatoriska krav eller bestämmelser;

För att komma åt, bevara, avslöja och använda dina personuppgifter i ditt konto, alla Inlämningar (enligt definitionen i Användarvillkoren), all kommunikation till och från dig, all information som rör din användning av webbplatserna, om Volant är skyldigt att göra det enligt lag eller juridisk process eller om Volant efter eget gottfinnande avgör att en sådan åtgärd är nödvändig för att skydda Volants, tredje parts och andra användare av webbplatsernas rättigheter eller för att svara på din begäran om kundservice; eller

För något annat ändamål som du samtycker till.

Personuppgifter som samlas in av Volant kan överföras till, lagras och behandlas i USA, EU och Norge.

UTLÄMNANDE AV DINA UPPGIFTER

Volant kan lämna ut dina personuppgifter till sina dotterbolag eller närstående bolag och till tredje parter som Volant anlitar för att tillhandahålla tjänster på Volants vägnar, inklusive, men inte begränsat till, supporttjänster, webbplatstjänster, leverans av reklammaterial, tävlingar, lotterier och andra kampanjer samt besvarande av kundfrågor om Volants produkter och tjänster. Dessa dotterbolag, närstående bolag och tredje parter kan vara belägna utomlands. Volant kommer endast att förse dessa tredje parter med de personuppgifter som de behöver för att leverera tjänsterna till Volant och/eller på Volants vägnar. Volant kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål utan att först ha inhämtat ett bekräftande samtycke.

LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som du lämnar kommer att sparas av Volant i enlighet med gällande lagar. Volant kommer dock att vidta rimliga åtgärder för att förstöra eller permanent avidentifiera personuppgifter som Volant innehar om de inte längre behövs för Volants affärsändamål.

VAL OCH OPT-OUT PREFERENSER

Volant samlar inte in dina personuppgifter annat än i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du vid något tillfälle föredrar att inte ta emot ytterligare e-postkommunikation från Volant (förutom i samband med information, produkter eller tjänster som du specifikt begär), kommer du att ha möjlighet att avregistrera dig från sådan kommunikation med hjälp av en länk som finns i varje e-postmeddelande som skickas till dig av Volant. Om du vid något tillfälle föredrar att inte ta emot någon annan form av kommunikation från Volant kommer du att ha möjlighet att avregistrera dig från sådan kommunikation genom att KONTAKTA OSS MED E-POST.

ÅTKOMST OCH KORRIGERING

Volant kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter som finns är korrekta, fullständiga och uppdaterade. På din skriftliga begäran, med förbehåll för vissa undantag enligt lag, kommer Volant att informera dig om förekomsten, användningen och utlämnandet av dina personuppgifter och ge dig tillgång till dessa uppgifter, eller begära att de raderas. Om du har några frågor eller förfrågningar som rör våra sekretessrutiner eller förfaranden, eller om du anser att de personuppgifter som Volant har om dig inte är korrekta, fullständiga eller uppdaterade, kan du skriva till sekretessansvarig på den adress som anges nedan. Om du kan fastställa att informationen inte är korrekt, fullständig eller uppdaterad kommer Volant att vidta rimliga åtgärder för att korrigera informationen så att den är korrekt, fullständig och uppdaterad.

BEGÄRAN OM ÅTKOMST OCH KORRIGERING, FRÅGOR ELLER KOMMENTARER

Volant välkomnar frågor och kommentarer om denna Integritetspolicy. Begäran om åtkomst till och korrigering av dina personuppgifter samt frågor eller kommentarer ska skickas till e-postadressen: support@volant.no